Digitální vláčky

www.digitalnivlacky.cz

Digitalizace a opravy modelů  

Z, N, TT, HO

Nahrání zvuků do dekodéru

Ukázky digitalizace modelů.

Nasvětlení vagonů, Analog i digitál, Montáž magnetických spráhel. 

Nabídka dekodérů

Chcete aby Vaše modely jezdily digitálně?

Digitalizace nových i starších modelů.